Aktuelt

En «frisk»bedrift.

Publisert: 24.februar 2016

Det blir stadig vanligere med plager som stiv nakke, hodepine, ”musearm”, ryggplager og lignende blant vår befolkning. Selv om årsakene til smerter og plager ofte er sammensatt, så ser man en tydelig korrelasjon mellom stress i hverdagen, stillesittende arbeid eller for fysisk tung jobb. De fleste bedrifter opplever at dette er en belastning som gir seg utslag i høyt sykefravær, dårlig arbeidsmiljø og lavere effektivitet.

Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemelding og uføretrygd. Statistikker viser at over 50% av erstattede sykepengedager utover arbeidsgiverperioden skyldes muskel- og skjelettplager (Rikstrygdeverket). I tillegg rapporterer 20% av norske arbeidstaker om alvorlige muskel- og skjelettplager, og en tredjedel av uføretrygden har samme årsak (Arbeidstilsynet).

Mennesket er en bedrifts viktigste ressurs, og et hvert tiltak for at personalet skal trives og fungere optimalt i sitt arbeid, er en lønnsom investering. Veldig mange bedrifter har i dag fokus på dette, og blant de vanligste tiltakene er ergonomisk tilpassing av arbeidsplassen, fokus på sikkerhet, bruk av hjelpemidler og forsøk på individuell tilpassing.

Noen bedrifter har et økt fokus på dette problemet og har satt av tid til trening og behandling i arbeidstiden. Vår erfaring gjennom mange år er at disse to tiltakene har stor effekt. Mange sliter med tidspress, lyst eller overskudd til å trene etter jobb, så om man stimuleres til dette i løpet av arbeidsdagen, så er sjanse større til at man faktisk får trent, noe som beviselig har positiv effekt på muskel- og skjelettplager. Våre samarbeidspartnere som stimulerer sine ansatte til å ta kontakt for rådgiving eller behandling, gir også tilbakemelding om at de ansatte kommer raskere til behandling og får hjelp på den måten, og de får informasjon om sitt problem og hva som bør gjøres for å bedre problemet. En annen positiv effekt er at samspillet mellom bedriften og de ansatte blir bedre, da de ansatte føler at de blir tatt på alvor og fulgt opp for sine plager.

En naprapat kan hjelpe bedriften i alle disse ledd, fra en ergonomisk gjennomgang, til behandling, trening og rådgiving for at bedriften skal bli ”friskere” og kan bruke sine ressurser på riktig måte. Vi i Naprapatene AS kan komme til deres bedrift for å gi behandling og rådgiving, eller vi kan finne en samarbeidsavtale på en annen måte som bedriftens ansatte kan komme til en av våre klinikker.

Vår erfaring er at de bedriftene som ser hver enkelt ansatte som en like viktig brikke og tilrettelegger at de skal fungere med minst mulig plager, er en suksessfull bedrift i alle ledd.bedriftstrening

Samarbeidspartnere

© 2024 Elverum-naprapatene. Alle rettigheter reservert